Event Zorgzame steden en gemeenten

Op dinsdag 19 november 2013 organiseert Omkaderd Thuiswonen ism LiCalab en Agoria een interactieve workshop rond de ‘zorgende stad van de toekomst’. Tijdens dit event vernemen technologie-aanbieders en bouwactoren van de zorgsector :

  • met welke noden deze sector kampt,
  • hoe deze sector denkt,
  • wat er in deze sector leeft.

Er wordt een rondetafel georganiseert waarbij verschillende sectoren (lokale besturen, bedrijven, zorgorganisaties en kennisinstellingen) rechtstreeks in dialoog gaan en gediscussieerd wordt over mogelijke oplossingen, diensten en producten.

Volgende thema’s komen aan bod:

  • Thema 1: versterken van zelfredzaamheid van de oudere
  • Thema 2: de fysieke en sociale omgeving van de oudere
  • Thema 3: organisatie van de zorgverlening

Meer informatie en inschrijven via deze link

 

Traject zorgnood

In het najaar van 2013 organiseren Omkaderd Thuiswonen en LiCalab in samenwerking met SEL Kempen en Welzijnszorg Kempen een traject rond ouderenzorg. Via werksessies met zorgactoren willen we samen de noden en concrete inzichten rond bepaalde thema’s in kaart brengen.

Volgende vier thema’s worden tijdens dit traject uitgediept:

  • Zelfregie en preventie
  • Integrale zorg
  • Aangepaste woonomgeving
  • Zorgzame buurt

Meer informatie over de workshops en inschrijven via deze link.

De doelstelling van dit traject is om met de uitkomst van deze werksessies concrete projecten te ontwikkelen, die een oplossing kunnen bieden aan de geformuleerde noden. LiCalab en Omkaderd Thuiswonen zullen het tot stand komen van deze projecten begeleiden, tot aan de opmaak van projectvoorstellen en het vinden van de meest geschikte financieringskanalen.

Uitnodiging_Nood in zorg_2013_Page_1

Foto’s rondetafelconferentie

Een mix van stakeholders bestaande uit zorgactoren, architecten, technologie-aanbieders, overheid, academia, … zorgde voor een interactieve discussie tijdens de rondetafel van 23 april 2013.

Hierbij een aantal foto’s om de sfeer op te snuiven…

Succesvol gebruikersgroepevent 23 april 2013

Op dinsdag 23 april 2013 heeft het startevent plaats gehad in de gebouwen van het WTCB, Poincaré Brussel. Tijdens deze rondetafel zijn diverse disciplines en invalshoeken bij elkaar gebracht rond de ambitieuze projectdoelstelling.Event23april

Na een stand van zaken van het onderzoek en een presentatie van prof. dr. Liesbeth De Donder werd via gerichte overlegsessies samen met de stakeholders een set van prioritaire “sleutel-uitdagingen” bepaald en uitgewerkt.

We posten binnenkort de resultaten van deze vruchtbare dag en danken alvast alle deelnemers voor hun actieve en positieve inzet!

Later meer foto’s…

Lancering website tijdens gebruikersgroepevent

Op 23 april 2013 is de website van het project Omkaderd Thuiswonen gelanceerd. De website www.omkaderdthuiswonen.be bevat algemene informatie over het project, maar zal na verloop van tijd ook onderzoeksresultaten presenteren en relevante informatie aanbieden over het thema van thuis wonen van ouderen.

Aarzel niet ons te contacteren bij opmerkingen, wensen of suggesties over de website!

Het OTW-team