Aanpak

Onderzoek | Stakeholders

Onderzoek

Momenteel loopt de eerste onderzoeksfase. Hierin onderzoeken we welke sleutelfactoren het meest bepalend zijn voor het langer zelfstandig kunnen functioneren in de eigen thuisomgeving. Daarbij zijn de belangrijkste onderzoekslijnen: de impact van de specifieke eigenheid van de oudere in zijn/haar thuiscontext, de fysieke omgeving (woning), de sociale omkadering (buurt & mobiliteit), en financiële issues.

Vervolgens gaan we na welk soort bestaande en nieuwe oplossingen het meest effectief zijn (op technisch, organisatorisch en sociaal vlak) om, afhankelijk van de specifieke context, een optimale omkadering mogelijk te maken.

Na de eerste onderzoeksfase ligt de focus op het opstarten van casestudy’s en proefimplementaties, waarbij gekozen oplossingsideeën daadwerkelijk geïmplementeerd worden. We starten met pragmatische en snel implementeerbare oplossingen. Deze zullen als voorbeeld dienen ter sensibilisering en inspiratie voor innovatieve acties binnen de zorgwereld.

In opeenvolgende iteraties worden de resterende en geleidelijk meer complexe uitdagingen aangepakt. Op die manier moet duidelijk worden wat wel en niet werkt en wat de randvoorwaarden zijn om tot tastbare en bruikbare realisaties te komen.

Stakeholders

Gezien de nood aan een geïntegreerde aanpak, brengt het project stakeholders uit verschillende sectoren (eerstelijnszorg, zorgverzekering, industrie, bouw, …) samen om innovatieve oplossingen te bedenken, gezamenlijk vorm te geven en uit te proberen in de praktijk.

• Zorgspelers die nieuwe vormen van zorgverlening bij de gebruikers & mantelzorgers willen introduceren: eerstelijnsverzorgers, zorgverzekeraars, woonzorgcentra

• Solution providers die delen van de oplossing kunnen aanleveren: technologiebedrijven, productenbouwers, ICT-bedrijven, aannemers & installateurs, architecten, dienstenleveranciers

OTW stakeholders