Traject zorgnood

In het najaar van 2013 organiseren Omkaderd Thuiswonen en LiCalab in samenwerking met SEL Kempen en Welzijnszorg Kempen een traject rond ouderenzorg. Via werksessies met zorgactoren willen we samen de noden en concrete inzichten rond bepaalde thema’s in kaart brengen.

Volgende vier thema’s worden tijdens dit traject uitgediept:

  • Zelfregie en preventie
  • Integrale zorg
  • Aangepaste woonomgeving
  • Zorgzame buurt

Meer informatie over de workshops en inschrijven via deze link.

De doelstelling van dit traject is om met de uitkomst van deze werksessies concrete projecten te ontwikkelen, die een oplossing kunnen bieden aan de geformuleerde noden. LiCalab en Omkaderd Thuiswonen zullen het tot stand komen van deze projecten begeleiden, tot aan de opmaak van projectvoorstellen en het vinden van de meest geschikte financieringskanalen.

Uitnodiging_Nood in zorg_2013_Page_1