Zorg in nood? Nood in zorg!

LiCalab en Omkaderd Thuiswonen organiseren ism SEL Kempen en Welzijnszorg Kempen een traject rond ouderenzorg. Door middel van werksessies willen we samen met zorgactoren de noden en concrete inzichten rond bepaalde thema’s in kaart brengen. Met de uitkomst van deze werksessies willen we concrete projecten ontwikkelen, die een oplossing kunnen bieden aan de geformuleerde noden.

In een eerste fase wensen we concrete inzichten te ontwikkelen en een duidelijker beeld te krijgen rond de reële noden in de ouderenzorg. Welke knelpunten ervaren de verschillende zorgactoren? Wat is de huidige situatie? Waar is er ruimte voor verbetering? De geïdentificeerde opportuniteiten leggen de basis voor een vervolgtraject, waarbij we samen met geïnteresseerde partijen concrete pilootprojecten willen opzetten. Een volgende meeting, die ook open is voor bedrijven, vindt plaats op 19 november in Turnhout.

Algemeen tijdsschema

9.00u – 9.30u : onthaal met koffie
9.30u – 11.15u : workshop (max. 6 tot 8 personen per tafel)
11.15u – 11.45u : pauze
11.45u – 12.15u : presentatie van de resultaten plenair
12.15u – 13.00u : broodjeslunch

Overzicht programma

Workshop 1: Zelfregie en preventie (meer info)
donderdag 3 oktober 2013, 9-13u, Campus Thomas More Turnhout

Workshop 2: Integrale zorg (meer info)
maandag 7 oktober 2013, 9-13u, Campus Thomas More Geel

Workshop 3: Woonomgeving (meer info)
dinsdag 15 oktober 2013, 9-13u, Campus Thomas More Turnhout

Workshop 4: Zorgzame buurt (meer info)
maandag 21 oktober 2013, 9-13u, Campus Thomas More Geel