Workshop 2 : Integrale zorg

*** deze workshop is afgesloten ***

Dit thema heeft betrekking op innovaties die de toegang tot en samenwerking tussen alle actoren uit de zorgketen verbeteren, zodat het zorgproces minder gefragmenteerd verloopt. Dit is nodig om tot een meer geïntegreerd zorgsysteem te komen, dat minder aanbod-gedreven en meer patiënt-gecentreerd is. Geïntegreerde zorg vereist een efficiënte coördinatie van de zorgverlening vanuit zorg- en welzijnsorganisaties onderling, en in combinatie met informele zorg. Geïntegreerde zorg wil het zorgaanbod meer kwaliteitsvol, efficiënt en toegankelijk maken, niet enkel op het niveau van de zorgverlenings- en organisatieprocessen, maar ook op kostenniveau.

Concreet situeren we binnen dit thema innovaties die gericht zijn op een betere en meer laagdrempelige toegang tot gezondheidszorg; een betere zorgcoördinatie; een betere communicatie, uitwisseling van informatie en samenwerking tussen de diverse actoren in de zorgketen (zowel horizontaal tussen spelers in bv. de eerste lijn, alsook verticaal tussen de diverse lijnen in het veld); een betere afstemming tussen taken van diverse zorgprofessionals; het experimenteren met nieuwe samenwerkingsmodellen etc. Het einddoel moet zijn een meer geïntegreerde zorgverlening te kunnen bieden, waarbij er eveneens een betere afstemming is tussen zorg- en welzijnswerkers, mensen de zorgverlening beter ervaren, betere gezondheidsuitkomsten worden bereikt en tevens meer kostenefficiënt wordt gewerkt.

Datum : maandag 7 oktober 2013

Locatie :

Thomas More Kempen, Campus Geel
Kleinhoefstraat 4
2440 Geel
Routebeschrijving
[mappress mapid=”2″]
U kan gratis parkeren op de Thomas More parking.