Workshop 3 : Woonomgeving

*** deze workshop is afgesloten ***

Dit thema richt zich op innovaties die bijdragen tot een veilige, comfortabele en toegankelijke woning die inspeelt op de wijzigende noden van bewoners. In het kader van langer zelfstandig thuis wonen is het concept van meegroeiwonen (gebaseerd op de principes van aanpasbaar bouwen) belangrijk. Een aanpasbare woning kan maximaal mee-evolueren met de individuele wensen en noden van de bewoners en kan eventueel omgevormd worden naar zorgwoning, duplexwoning, kangoeroewoning,…. Op schaal van de buurt of wijk is een gevarieerd aanbod van woningtypes die inspelen op de diversiteit van bewoners belangrijk, zodat men levenslang kan blijven wonen in de vertrouwde omgeving. Daarnaast is tevens de beschikbaarheid van diensten en faciliteiten (wijkwinkel, speelruimte, groen, …) die integraal toegankelijk zijn en ontsloten worden door een hecht net van modaliteiten op het vlak van openbaar vervoer, publieke ruimtes, een hoog fiets- en voetgangerscomfort, enz. essentieel.

Voorbeelden van innovaties binnen dit thema zijn: het concept van ‘smart homes’ waar domotica en automatisering in de woning mensen in staat stelt en ondersteunt om langer zelfstandig te wonen; ‘ambient assisted living’ toepassingen; het uittesten van nieuwe woon-zorg-vormen; het experimenteren met innovaties inzake meegroeiwonen op woning en wijkniveau; het uittesten van sensibiliserende campagnes die mensen moeten aanzetten tot preventieve acties in plaats van remediërende acties op vlak van woningaanpassing etc.

Datum : dinsdag 15 oktober 2013

Locatie :

Thomas More Kempen, Campus Turnhout
Campus Blairon 800
2300 Turnhout
Routebeschrijving
[mappress mapid=”1″]
Gratis parkeren kan op de Thomas More parking (toegang via Lokerenstraat).